Wzmianka liturgiczna na temat “una cum”

19 février 2024

(z Sodalitium nr 36) Ofiara Mszy Świętej stanowi bezsprzecznie ośrodek całego kultu katolickiego. Toteż Kościół, jako kochająca Matka, najdokładniej określił obrzędy i ceremonie towarzyszące liturgii […]

O Instytucie

19 février 2024

Instytut Mater Boni Consilii (Matki Dobrej Rady) powstał w Turynie za sprawą czterech włoskich księży, po ich wystąpieniu w grudniu 1985 r. z Bractwa Kapłańskiego […]

Note sur le jeûne

12 février 2024

[extrait de sodalitium français  n°27 de mars 1992, avec quelques ajouts]   Nous n’avons pas besoin de démontrer à des chrétiens l’importance et l’utilité du […]

Trésors pour le Carême

12 février 2024

Trésors pour le Carême Pour les grands a) Trésor : b) Feuille des efforts : Pour les petits