Wzmianka liturgiczna na temat “una cum”

19 février 2024

(z Sodalitium nr 36) Ofiara Mszy Świętej stanowi bezsprzecznie ośrodek całego kultu katolickiego. Toteż Kościół, jako kochająca Matka, najdokładniej określił obrzędy i ceremonie towarzyszące liturgii […]

O Instytucie

19 février 2024

Instytut Mater Boni Consilii (Matki Dobrej Rady) powstał w Turynie za sprawą czterech włoskich księży, po ich wystąpieniu w grudniu 1985 r. z Bractwa Kapłańskiego […]